Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Tẩy mối hàn inox

Hoá chất tẩy mối hàn inox T-106N
Liên hệ
Quy cách: 5kg/can, 25kg/can
Chế phẩm tẩy mối hàn inox T-106B
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/can
Chế phẩm tẩy mối hàn Inox T-106N
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/can
HÓA CHẤT TẨY MỐI HÀN INOX T-102
Liên hệ
Quy cách: 30KG/CAN