Zalo
Facebook
0975686371
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Hoá chất xi mạ cơ bản

COLGLEAM SN BRIGHTENER
Liên hệ
Quy cách: 25lit/can
COLGLEAM SN MAKE UP
Liên hệ
Quy cách: 25lit/can
AXIT SULFURIC, H2SO4
Liên hệ
Quy cách: kg/can
Potassium Chloride, KCL
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
Chromic acid, CrO3
Liên hệ
Quy cách: 50kg/thùng
Hóa chất Zinc Chloride, ZnCl2
Liên hệ
Quy cách: 25 kg
Muối amoni clorua NH4CL (muối lạnh)
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
Hóa chất tẩy dầu mỡ CS-606
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
Hóa chất tẩy dầu điện giải CS-604
Liên hệ
Quy cách: 25, 30kg/can