Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Hóa chất tẩy dầu trung tính

Hóa chất tẩy dầu sắt thép CS-600
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can