Zalo
Facebook
0961 324 189
vietquang.vn
Hotline: 0914 935 185

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Thay đổi để phát triển

Hóa chất công nghiệp

MUỐI AMONI CLORUA- NH4Cl
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
AXIT SULFURIC, H2SO4
1 đ
Quy cách: kg/can
AXIT CLOHYDRIC, HCL
1 đ
Quy cách: kg/can
XÚT VẢY NAOH 99%
1 đ
Quy cách: 25kg/bao
SODA LIGHT (NA2CO3)
1 đ
Quy cách: 40kg/bao; 50kg/bao
SODIUM PHOSPHATE (NA3PO4)
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
SODIUM SULFATE (NA2SO4)
Liên hệ
Quy cách: 50kg/bao
SODIUM THIOSULFATE (NA2S2O3)
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
SODIUM SULFILE (NA2SO3)
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
SODIUM METASULFILE (NA2S2O5)
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
HÀN THE(BORAX), NaB2O7
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao