Zalo
Facebook
0975 686 371
vietquang.vn
Hotline: 0914 935 185

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Thay đổi để phát triển

Hóa chất công nghiệp

HÓA CHẤT NATRI NITRITE, NANO2
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
MUỐI AMONI CLORUA- NH4Cl
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
AXIT SULFURIC, H2SO4
1 đ
Quy cách: kg/can
AXIT CLOHYDRIC, HCL
1 đ
Quy cách: kg/can
XÚT VẢY NAOH 99%
1 đ
Quy cách: 25kg/bao
SODA LIGHT (NA2CO3)
1 đ
Quy cách: 40kg/bao; 50kg/bao
HÓA CHẤT NATRI PHOTPHATE, NA3PO4
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
SODIUM SULFATE (NA2SO4)
Liên hệ
Quy cách: 50kg/bao
HÓA CHẤT NATRI THIOSULFATE (NA2S2O3)
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
HÓA CHẤT NATRI SULFILE (NA2SO3)
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
HÓA CHẤT NATRI METASULFILE (NA2S2O5)
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao