Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Hệ mở

Hóa chất ức chế vi sinh vật SP-06
Liên hệ
Quy cách: 30 kg/can