Zalo
Facebook
0865 076 266
vietquang.vn
Hotline: 0975 686 371

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Thay đổi để phát triển

Dung môi pha sơn

Dung môi N-Butanol
1.000 đ
Quy cách: 165kg/phuy
Dung môi Dimethylformamid, DMF
1.000 đ
Quy cách: 190kg/phuy
Dung môi Methyl isobutyl ketone, MIBK
1.000 đ
Quy cách: 165kg/phuy
Dung môi Propylene glycol methyl ether , PGME
1.000 đ
Quy cách: 190kg/phuy
Dung môi Cyclohexanone
1.000 đ
Quy cách: 190kg/phuy
Dung môi Butyl Acetate
Liên hệ
Quy cách: 180kg/phuy
Dung môi Methyl ethyl ketone, Mek
1.000 đ
Quy cách: 165kg/phuy
Dung môi Butyl Cellosolve
1.000 đ
Quy cách: 188 kg/phuy
Dung môi N-Heptan
1.000 đ
Quy cách: 137 kg/phuy