Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Dung môi pha sơn

Dung môi Diethanol Amine (DEA)
Liên hệ
Quy cách: 220 Kg/Phuy
Dung môi Methyl Acetate, MA
Liên hệ
Quy cách: 190kg/phuy
Dung môi N-Butanol
Liên hệ
Quy cách: 165kg/phuy
Dung môi Dimethylformamid, DMF
Liên hệ
Quy cách: 190kg/phuy
Dung môi Methyl isobutyl ketone, MIBK
Liên hệ
Quy cách: 165kg/phuy
Dung môi Propylene glycol methyl ether , PGME
Liên hệ
Quy cách: 190kg/phuy
Dung môi Cyclohexanone
Liên hệ
Quy cách: 190kg/phuy
Dung môi Butyl Acetate
Liên hệ
Quy cách: 180kg/phuy
Dung môi Methyl ethyl ketone, Mek
Liên hệ
Quy cách: 165kg/phuy
Dung môi Butyl Cellosolve
Liên hệ
Quy cách: 188 kg/phuy
Dung môi N-Heptan
Liên hệ
Quy cách: 137 kg/phuy