Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Dung môi pha mực in

Dung môi ISOPHORONE (IPHO) 783
Liên hệ
Quy cách: 190kg/phuy
Dung môi Butyl Carbitol, BCA
Liên hệ
Quy cách: 193kg/phuy
Dung môi Xylene
Liên hệ
Quy cách: 179kg/phuy
Dung môi Diethylene Glycol, DEG
Liên hệ
Quy cách: 225kg/phuy