Zalo
Facebook
0865 076 266
vietquang.vn
Hotline: 0975 686 371

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Thay đổi để phát triển

Dung môi pha mực in

Dung môi Butyl Carbitol, BCA
1.000 đ
Quy cách: 193kg/phuy
Dung môi Xylene
1.000 đ
Quy cách: 179kg/phuy
Dung môi Diethylene Glycol, DEG
1.000 đ
Quy cách: 225kg/phuy