Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Dầu cắt gọt

DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI, PHA NƯỚC N-600
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can, 200lit/phuy
DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI, KHÔNG PHA NƯỚC N-601
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can, 200lit/phuy
DẦU CẮT GỌT SẮT THÉP CÔNG SUẤT TB, KHÔNG PHA NƯỚC N602
Liên hệ
Quy cách: 200 (lít/phi), 18 (lít/can)
DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI, KHÔNG THẤM NƯỚC N-603
Liên hệ
Quy cách: 18 (lít/can), 200 (lít/ phuy)
DẦU NGHIỀN, MÀI KL MÀU, KHÔNG PHA NƯỚC N604
Liên hệ
Quy cách: 200 (lít/phi), 18 (lít/can)
DẦU CẮT GỌT KL MÀU CÔNG SUẤT TB, KHÔNG PHA NƯỚC N-605
Liên hệ
Quy cách: 200 (lít/phi), 18 (lít/can)
DẦU CẮT GỌT SẮT THÉP CÔNG SUẤT LỚN, KHÔNG PHA NƯỚC N-606
Liên hệ
Quy cách: 200 (lít/phi), 18 (lít/can)