Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Chất hỗ trợ khác

Chất phá bọt defoamer SL50
Liên hệ
Quy cách: 25kg/can
Chất khử bọt Antifoam
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/can
Hóa chất Oxi già H2O2
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
Hóa chất vôi bột
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao