Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Chất dinh dưỡng trung lượng, Ca, Mg, S, Si

Silic Oxit, SiO2
Liên hệ
Quy cách: 20kg/bao
Magie Oxit, MgO
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
Phân bón CAN (Canxi amonium nitrate)
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
Magie clorua (MgCl2)
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
Hóa chất Zinc Oxide – Kẽm Oxit ZnO
Liên hệ
Quy cách: 25 kg/Bao
Hóa chất vôi bột
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao