Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Chất điều chỉnh Ph

Hóa chất xút hạt, NAOH
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Bao
Natri bicacbonat NaHCO3, Thái Lan
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Bao
Amoni Hydroxit NH4OH
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/can, 190 Kg/phuy
Sắt (III) Clorua FeCl3
Liên hệ
Quy cách: 50kg/ thùng
Natri bicacbonat NaHCO3
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Bao
Muối công nghiệp NaCl
Liên hệ
Quy cách: 50kg/bao
Hóa chất Soda
Liên hệ
Quy cách: 40kg/bao; 50kg/bao
Hóa chất xút vảy
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao