Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Các chất vi lượng, B, Cu, Zn....

Axit boric, H3BO3
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
HÀN THE(BORAX), NaB2O7
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao