Zalo
Facebook
0865 076 266
vietquang.vn
Hotline: 0975 686 371

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Thay đổi để phát triển

Dung môi

Dung môi làm mềm da tay CAB
Liên hệ
Quy cách: 200 Kg/Phuy
Dung môi IsoPar L
1.000 đ
Quy cách: 156kg/phuy
Dung môi Glycerine, Glycerol
1.000 đ
Quy cách: 250kg/phuy
Dung môi Monoethylene Glycol, MEG
1.000 đ
Quy cách: 225kg/phuy
Dung môi N-Butanol
1.000 đ
Quy cách: 165kg/phuy
Dung môi N-Methylpyrrolidone, NMP
1.000 đ
Quy cách: 210kg/phuy
Dung môi Panatinol AH, DOP
1.000 đ
Quy cách: 200kg/phuy
Dung môi Triethanolamine, TEA 99%
Liên hệ
Quy cách: 220kg/phuy
Dung môi Propylene Glycol, PG
1.000 đ
Quy cách: 210kg/phuy
Dung môi Polyethylene Glycols, PEG
1.000 đ
Quy cách: 225kg/phuy
Dung môi Dimethylformamid, DMF
1.000 đ
Quy cách: 190kg/phuy
Dung môi Methanol
1.000 đ
Quy cách: 163kg/phuy

Dung môi là gì?

Dung môi là một chất lỏng, rắn, hoặc khí dùng để hòa tan một chất tan rắn, lỏng, hoặc khí khác, tạo thành một dung dịch có thể hòa tan trong một thể tích dung môi nhất định ở một nhiệt độ quy định.
Dung môi hữu cơ được sử dụng chủ yếu trong công tác làm sạch khô (ví dụ như tetrachlorethylene), chất pha loãng sơn (ví dụ như toluene, nhựa thông), chất tẩy sơn đánh bóng móng tay và các dung môi tẩy keo (acetone, methyl acetate, ethyl acetate), trong tẩy tại chỗ (ví dụ như hexane, petrol ether), trong chất tẩy rửa (citrus terpenes), trong nước hoa (ethanol), và trong tổng hợp hóa học.
Việc sử dụng các dung môi vô cơ (trừ nước) thường được giới hạn trong nghiên cứu hóa học và một số quy trình công nghệ.
Nguồn wikipedia