Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Hóa chất sơn và mực in

Dung môi pha mực in Thinner 161
Liên hệ
Quy cách: 18 lít/lon, 200 lít/phuy
Dung môi pha sơn Thinner 130
Liên hệ
Quy cách: 18 lít/lon, 200 lít/phuy
Dung môi Diethanol Amine (DEA)
Liên hệ
Quy cách: 220 Kg/Phuy
Dung môi Methyl Acetate, MA
Liên hệ
Quy cách: 190kg/phuy
Dung môi ISOPHORONE (IPHO) 783
Liên hệ
Quy cách: 190kg/phuy
Dung môi Toluen
Liên hệ
Quy cách: 179kg/phuy
NHỰA POLYESTER RESIN 901
Liên hệ
Quy cách: 200kg/phuy
Dung môi N-Butanol
Liên hệ
Quy cách: 165kg/phuy
Dung môi Dimethylformamid, DMF
Liên hệ
Quy cách: 190kg/phuy
Dung môi Methyl isobutyl ketone, MIBK
Liên hệ
Quy cách: 165kg/phuy
Dung môi Propylene glycol methyl ether , PGME
Liên hệ
Quy cách: 190kg/phuy