Zalo
Facebook
0865 076 266
vietquang.vn
Hotline: 0975 686 371

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Thay đổi để phát triển

Dung môi tẩy rửa

Dung môi làm mềm da tay CAB
Liên hệ
Quy cách: 200 Kg/Phuy
Dung môi Glycerine, Glycerol
1.000 đ
Quy cách: 250kg/phuy
Dung môi Methanol
1.000 đ
Quy cách: 163kg/phuy
Dung môi Butyl Cellosolve
1.000 đ
Quy cách: 188 kg/phuy
Dung môi Xylene
1.000 đ
Quy cách: 179kg/phuy
Dung môi Toluen
1.000 đ
Quy cách: 179kg/phuy
Dung môi Acetone
1.000 đ
Quy cách: 160kg/phuy
Dung môi methylene chloride, MC
1.000 đ
Quy cách: 270kg/phuy
Dung môi Ethyl Acetate, EA
1.000 đ
Quy cách: 180kg/phuy
Dung môi Trichloroethylene, TCE
1.000 đ
Quy cách: 290kg/phuy
Dung môi Iso Propyl Alcohol (IPA)
1.000 đ
Quy cách: 163kg/phuy
Dung môi Mono Ethanol amine
1.000 đ
Quy cách: 210kg/phuy