Zalo
Facebook
0914 935 185
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Dung môi tẩy rửa

Formaldehyd 37%, H2CO
Liên hệ
Quy cách: 35kg/can, 220kg/phuy
Dung môi làm mềm da tay CAB
Liên hệ
Quy cách: 200 Kg/Phuy
Dung môi Glycerine, Glycerol
1.000 đ
Quy cách: 250kg/phuy
Dung môi Methanol
1.000 đ
Quy cách: 163kg/phuy
Dung môi Butyl Cellosolve
Liên hệ
Quy cách: 188 kg/phuy
Dung môi Xylene
Liên hệ
Quy cách: 179kg/phuy
Dung môi Acetone
Liên hệ
Quy cách: 160kg/phuy
Dung môi methylene chloride, MC
Liên hệ
Quy cách: 270kg/phuy
Dung môi Ethyl Acetate, EA
Liên hệ
Quy cách: 180kg/phuy
Dung môi Trichloroethylene, TCE
Liên hệ
Quy cách: 290kg/phuy
Dung môi Iso Propyl Alcohol (IPA)
Liên hệ
Quy cách: 163kg/phuy
Dung môi Mono Ethanol amine
Liên hệ
Quy cách: 210kg/phuy