Nhuộm đen sắt thép là phương pháp sử dụng những sản phẩm hóa học để oxy hóa bề mặt sắt thép, để tạo ra lớp phủ chuyển đổi trên bề mặt của sắt thép.
 
Quy trình công nghệ
Tẩy dầu MC-02 Rửa nước 2 lần Nhuộm đen BS-101 Rửa nước 2 lần Chống gỉ N-200Black Sấy khô
 
MC-02, chất tẩy dầu mỡ.
- Tỷ lệ pha, (w/v)% : 3 ÷ 5
- Nhiệt độ, (0C) : thường ÷ 65.
- Thời gian, (phút) : 5  ÷ 30
* Nước sạch, chảy tràn
BS-101, nhuộm đen
Tỷ lệ pha, (w/v)% : 3 ÷ 5
Nhiệt độ, (0C) : thường.
Thời gian, (phút) : 3 ÷ 6
* Nước sạch, chảy tràn.
N200BLACK , chế phẩm chống gỉ:
- Tỷ lệ pha, (w/v)% : 100
- Nhiệt độ, (0C) : thường
- Thời gian : 1 ÷ 3
* Sấy khô
Chi tiết sản phẩm
- Đặc tính lý hóa

- Dung dịch màu tía trong.
- pH : 1.0 – 1.5.
- Trọng lượng riêng : 1.20 ± 0.02.
- Tan vô hạn trong nước
- Cách pha chế.
- Châm 1/3 thể tích nước cần pha vào bể
- Thêm từ từ BS - 101 vào theo tỷ lệ, khuấy đều.
- Dung dịch đã sẵn sàng cho quá trình nhuộm đen.
- Vật liệu bể, sắt, thép, inox, đủ dầy.
- Tiêu chuẩn làm việc và bổ sung 
Pha mới:

- BS – 101, (g/l) : 30 ÷ 50
- Nhiệt độ (0C) : thường
Thời gian ngâm, (h) : 3  ÷  6