Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Hóa chất phosphate kẽm

Chế phẩm Phosphat Mangan
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
Hóa chất trung hòa O-200
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
Hóa chất tăng tốc AC-OD11
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
Hóa chất phosphate lau W-588
Liên hệ
Quy cách: 25, 30kg/can
Hóa chất phosphate phun S-588
Liên hệ
Quy cách: 25, 30kg/can
Hóa chất bôi trơn C-204
Liên hệ
Quy cách: 20kg/bao
Hóa chất ức chế ăn mòn acid LC-102
Liên hệ
Quy cách: 25kg/can
Hóa chất thụ động CL-206
Liên hệ
Quy cách: 25kg/can
Hóa chất thụ động CL-205
Liên hệ
Quy cách: 25kg/can
Hóa chất định hình DH-500
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao