Zalo
Facebook
0967647994
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Hóa chất môi trường

Hóa chất xút hạt, NAOH
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Bao
Hóa chất Poly Aluminium Chloride, PAC 30%
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Bao
Natri bicacbonat NaHCO3, Thái Lan
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Bao
KMnO4 - Kali pemanganat (Thuốc tím)
Liên hệ
Quy cách: 50kg/ thùng
Amoni Hydroxit NH4OH
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/can, 190 Kg/phuy
Sắt (III) Clorua FeCl3
Liên hệ
Quy cách: 50kg/ thùng
Polymer Anion 1110
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Bao
Hóa chất Polymer Cation
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Bao
Polymer Anion A101
55.000 đ
Quy cách: 25 Kg/Bao
Than hoạt tính
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Bao
Natri bicacbonat NaHCO3
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Bao
Chất khử bọt Antifoam
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/can