Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Hóa chất mạ kẽm

Phụ gia mạ bóng kẽm ZN-680B
Liên hệ
Quy cách: 25lit/can
Phụ gia mạ dẻo kẽm ZN-680A
Liên hệ
Quy cách: 25lit/can
Phụ gia bóng mạ kẽm ZN-800B
Liên hệ
Quy cách: 30lit/can
Phụ gia dẻo mạ kẽm ZN-800A
Liên hệ
Quy cách: 30lit/can
Keo dầu bảo vệ sau mạ C-20
Liên hệ
Quy cách: 25kg/can
Keo nước C-74
Liên hệ
Quy cách: 20lit/can
Phụ gia mạ bóng kẽm ZN-800AB
Liên hệ
Quy cách: 30l/can
Kẽm thỏi YP Hàn Quốc
Liên hệ
Quy cách: ~25kg/thỏi