1. Thông tin chung:

  • Đánh bóng kim loại làm tăng tính hoàn thiện và thẩm mỹ cho các sản phẩm kim loại, giúp nâng cao giá trị của sản phẩm.
  • Sản phẩm tạo ra sau quá trình đánh bóng kim loại đạt tính thẩm mỹ cao, không còn khiếm khuyết, nâng cao được giá thành cũng như tính cạnh tranh với các sản phẩm cùng loại.
  • Phương pháp đánh bóng rung phù hợp với những kim loại có kích thước nhỏ.

2. Tác dụng của hóa chất đánh bóng kim loại bằng máy rung:

  • Làm trơn bề mặt hạt mài, không gây kết dính hạt mài và sản phẩm, hòa tan tốt trong nước. Thích ứng với các hạt mài bằng inox, đá, ceramic.
  • Tẩy sạch, bóng, sáng bề mặt (tốt hơn khi sử dụng hạt bi tương ứng).
  • Không gây biến tính bề mặt, không làm đen, xỉn kim loại.
  • Tạo độ sáng cao trên bề mặt kim loại.
  • Thụ động hóa, bảo vệ bề mặt kim loại tốt.

4. Danh sách các hóa chất đánh bóng kim loại: