Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Đánh bóng kim loại

SÁP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI ST-600S
Liên hệ
Quy cách: 250g/thanh
Kem đánh bóng gỗ WP - 100
Liên hệ
Quy cách: 150g/hũ
HOÁ CHẤT ĐÁNH BÓNG SẮT THÉP ST - 131B
Liên hệ
Quy cách: 25kg/can
Kem đánh bóng da LP-500
Liên hệ
Quy cách: 100g/hũ
Kem đánh bóng đồng ST-700
Liên hệ
Quy cách: 200g
Chế phẩm tẩy mối hàn Inox T-106A
Liên hệ
Quy cách: 25 kg/can
Kem đánh bóng kim loại ST-600
Liên hệ
Quy cách: 200 gam/hũ
Chế phẩm tẩy bóng inox ST-503
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
HÓA CHẤT TẨY KIM LOẠI ST-502
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Can
CHẤT ĐÁNH BÓNG HÓA HỌC NHÔM, GEL ST-500
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Can
HÓA CHẤT TẨY HÓA KIM LOẠI ST-501
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
HÓA CHẤT TẨY BÓNG INOX ST-135S1
Liên hệ
Quy cách: 30 Kg/Can