Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Đánh bóng điện hóa inox

Hoá chất tẩy mối hàn inox T-106N
Liên hệ
Quy cách: 5kg/can, 25kg/can
Chế phẩm tẩy mối hàn inox T-106B
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/can
Chế phẩm tẩy mối hàn Inox T-106N
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/can
PHỤ GIA BÓNG ĐIỆN HÓA EP-8597
Liên hệ
Quy cách: 25kg/can
Chế phẩm trung hòa T-101N
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
Máy chỉnh Lưu
Liên hệ
Quy cách:
HÓA CHẤT THỤ ĐỘNG HÓA T-103
Liên hệ
Quy cách: 30 Kg/Can
HÓA CHẤT TẨY MỐI HÀN INOX T-106
Liên hệ
Quy cách: 25 Lít/Can
HÓA CHẤT TẨY MỐI HÀN INOX T-104
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Can
PHỤ GIA BÓNG ĐIỆN HÓA INOX T-100
Liên hệ
Quy cách: 30 Kg/Can
HÓA CHẤT ĐÁNH BÓNG ĐIỆN HÓA INOX T-105
Liên hệ
Quy cách: 35 KG/CAN