Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Oxit

Silic Oxit, SiO2
Liên hệ
Quy cách: 20kg/bao
Magie Oxit, MgO
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
Chromic acid, CrO3
Liên hệ
Quy cách: 50kg/thùng
Hóa chất Zinc Oxide – Kẽm Oxit ZnO
Liên hệ
Quy cách: 25 kg/Bao
Hóa chất Poly Aluminium Chloride, PAC 30%
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Bao
Hóa chất PAC 31%
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao