Zalo
Facebook
0961 324 189
vietquang.vn
Hotline: 0914 935 185

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Thay đổi để phát triển

Nhuộm đen nhiệt độ cao

NHUỘM ĐEN SẮT, THÉP NHIỆT ĐỘ CAO
Liên hệ
Quy cách: 25Kg/Bao