Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Mỡ công nghiệp

MỠ CHỊU NHIỆT VQ GR300
Liên hệ
Quy cách: 18kg/can; 180kg/phuy
MỠ BÔI TRƠN Ổ BI, Ổ TRƯỢT VQ GR200
Liên hệ
Quy cách: 18kg/can; 180kg/phuy
MỠ NHÔM VQ GR100
Liên hệ
Quy cách: 18kg/can; 180kg/phuy
MỠ BÔI TRƠN ĐA DỤNG VQ1
Liên hệ
Quy cách: 18kg/can, 180kg/phuy
MỠ BÔI TRƠN VAN VÒI PHUN VQ GR201
Liên hệ
Quy cách: 18kg/can; 180kg/phuy
MỠ CANXI SULFONATE PHL GR101
Liên hệ
Quy cách: 18kg/can; 180kg/phuy
MỠ BÔI TRƠN ĐA DỤNG VQ2
Liên hệ
Quy cách: 18kg/can, 180kg/phuy
MỠ POLYUREA PHL GR102
Liên hệ
Quy cách: 18kg/can; 180kg/phuy