Zalo
Facebook
0975 686 371
vietquang.vn
Hotline: 0914 935 185

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Thay đổi để phát triển

Mỡ chịu tải

MỠ NHÔM VQ GR100
Liên hệ
Quy cách: 18kg/can; 180kg/phuy
MỠ CANXI SULFONATE PHL GR101
Liên hệ
Quy cách: 18kg/can; 180kg/phuy
MỠ POLYUREA PHL GR102
Liên hệ
Quy cách: 18kg/can; 180kg/phuy