Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Mỡ chịu tải

MỠ NHÔM VQ GR100
Liên hệ
Quy cách: 18kg/can; 180kg/phuy
MỠ CANXI SULFONATE PHL GR101
Liên hệ
Quy cách: 18kg/can; 180kg/phuy
MỠ POLYUREA PHL GR102
Liên hệ
Quy cách: 18kg/can; 180kg/phuy