Zalo
Facebook
0902 625 629
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Hóa dầu

DẦU TUẦN HOÀN HK320
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU ĐỘNG CƠ TĂNG ÁP ĐA DỤNG CF4/SG/20W50
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can;200lit/phuy
DẦU RÃNH TRƯỢT T68
Liên hệ
Quy cách: 200 lít/phuy; 18 lít/can
DẦU CẮT GỌT SẮT THÉP CÔNG SUẤT LỚN, KHÔNG PHA NƯỚC N-606
Liên hệ
Quy cách: 200 (lít/phi), 18 (lít/can)
DẦU TUẦN HOÀN HK460
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU ĐỘNG CƠ ĐA DỤNG CD/SF/20W40
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can;200lit/phuy
DẦU RÃNH TRƯỢT T100
Liên hệ
Quy cách: 200 lít/phuy; 18 lít/can
DẦU TUẦN HOÀN HK680
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU ĐỘNG CƠ Ô TÔ MÁY XĂNG SM/15W40
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can;200lit/phuy
DẦU CẦU HỘP SỐ GB 80W90
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU CẦU HỘP SỐ GB90
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU CẦU HỘP SỐ GB140
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy