Zalo
Facebook
0902 625 629
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Hóa dầu

DẦU MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SC32
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU TUẦN HOÀN HK150
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU ĐỘNG CƠ ĐA DỤNG CE/SG/15W40
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU RÃNH TRƯỢT T32
Liên hệ
Quy cách:
DẦU BÁNH RĂNG G320
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU NGHIỀN, MÀI KL MÀU, KHÔNG PHA NƯỚC N604
Liên hệ
Quy cách: 200 (lít/phi), 18 (lít/can)
DẦU MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SC46
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU TUẦN HOÀN HK220
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU ĐỘNG CƠ ĐA DỤNG CAO CẤP CI4/SL/15W40
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can;200lit/phuy
DẦU RÃNH TRƯỢT T46
Liên hệ
Quy cách: 200 lít/phuy; 18 lít/can
DẦU CẮT GỌT KL MÀU CÔNG SUẤT TB, KHÔNG PHA NƯỚC N-605
Liên hệ
Quy cách: 200 (lít/phi), 18 (lít/can)
DẦU MÁY NÉN KHÍ TRỤC VÍT SC68
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy