Zalo
Facebook
0902 625 629
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Hóa dầu

MỠ BÔI TRƠN ĐA DỤNG VQ2
Liên hệ
Quy cách: 18kg/can, 180kg/phuy
DẦU CHÂN KHÔNG CK68
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU MÁY NÉN KHÍ PISTON CP46
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU PHANH VQ DOT4
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU TUẦN HOÀN HK46
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU ĐỘNG CƠ DIESEL KHÔNG KẼM(Zn)
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU TUABIN TB68
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU TÔI KIM LOẠI P32
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU BÁNH RĂNG G100
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU MÁY MAY K18
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI, KHÔNG PHA NƯỚC N-601
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can, 200lit/phuy
BỘT CHỐNG GỈ SÉT, TẠM THỜI N-300
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao