Zalo
Facebook
0902 625 629
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Hóa dầu

DẦU CẮT GỌT KIM LOẠI, PHA NƯỚC N-600
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can, 200lit/phuy
DẦU CHỐNG GỈ SÉT, NHANH KHÔ N-205
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DUNG DỊCH CHỐNG GỈ SÉT, TẠM THỜI N-203
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU CHỐNG GỈ N-200
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU THỦY LỰC N32
Liên hệ
Quy cách: 18 lít/can, 200 lít/phuy
DẦU DẬP VUỐT SÂU KIM LOẠI S32
Liên hệ
Quy cách: 18lít/can; 200lít/phuy
DẦU MÁY BIẾN THẾ TFM100
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
PHỤ GIA NITROPARAFFINS
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU GỐC NHÓM II 600N
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
DẦU GỐC NHÓM I SN600
Liên hệ
Quy cách: 18lit/can; 200lit/phuy
MỠ BÔI TRƠN VAN VÒI PHUN VQ GR201
Liên hệ
Quy cách: 18kg/can; 180kg/phuy
MỠ CANXI SULFONATE PHL GR101
Liên hệ
Quy cách: 18kg/can; 180kg/phuy