Zalo
Facebook
0914 935 185
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Hóa chất nhuộm đen kim loại

HÓA CHẤT NHUỘM ĐEN ĐỒNG BS-106
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Can
HÓA CHẤT NHUỘM ĐEN INOX BS-105
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Can