Zalo
Facebook
0975686371
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Hóa chất môi trường

Clorin Viên Nén
Liên hệ
Quy cách: 5kg, 20kg, 25kg, 50kg/ thùng
Hóa chất Phèn nhôm sunfat
5.500 đ
Quy cách: 25kg/bao
Hóa chất Oxi già H2O2
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
Hóa chất vôi bột
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
Nước Javen NaClO
Liên hệ
Quy cách: kg/can
Muối công nghiệp NaCl
Liên hệ
Quy cách: 50kg/bao
Hóa chất Clorin
Liên hệ
Quy cách: 40kg/thùng, 45kg/thùng
Hóa chất Cloramin B
Liên hệ
Quy cách: 25kg/thùng
Hóa chất PAC 31%
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
Hóa chất Soda
Liên hệ
Quy cách: 40kg/bao; 50kg/bao
Hóa chất xút vảy
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao