Zalo
Facebook
0902 625 629
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Dung môi

Dung môi Propylene glycol methyl ether , PGME
Liên hệ
Quy cách: 190kg/phuy
Dung môi Cyclohexanone
Liên hệ
Quy cách: 190kg/phuy
Dung môi Butyl Acetate
Liên hệ
Quy cách: 180kg/phuy
Dung môi Methyl ethyl ketone, Mek
Liên hệ
Quy cách: 165kg/phuy
Dung môi Butyl Cellosolve
Liên hệ
Quy cách: 188 kg/phuy
Dung môi cao su APF 80/100
Liên hệ
Quy cách: 145kg/phuy
Dung môi Butyl Carbitol, BCA
Liên hệ
Quy cách: 193kg/phuy
Dung môi N-Heptan
Liên hệ
Quy cách: 137 kg/phuy
Dung môi cao su DSP 80/100
Liên hệ
Quy cách: 145kg/phuy
Dung môi Xylene
Liên hệ
Quy cách: 179kg/phuy
Dung môi Diethylene Glycol, DEG
Liên hệ
Quy cách: 225kg/phuy
Dung môi Acetone
Liên hệ
Quy cách: 160kg/phuy

Dung môi là gì?

Dung môi là một chất lỏng, rắn, hoặc khí dùng để hòa tan một chất tan rắn, lỏng, hoặc khí khác, tạo thành một dung dịch có thể hòa tan trong một thể tích dung môi nhất định ở một nhiệt độ quy định.
Dung môi hữu cơ được sử dụng chủ yếu trong công tác làm sạch khô (ví dụ như tetrachlorethylene), chất pha loãng sơn (ví dụ như toluene, nhựa thông), chất tẩy sơn đánh bóng móng tay và các dung môi tẩy keo (acetone, methyl acetate, ethyl acetate), trong tẩy tại chỗ (ví dụ như hexane, petrol ether), trong chất tẩy rửa (citrus terpenes), trong nước hoa (ethanol), và trong tổng hợp hóa học.
Việc sử dụng các dung môi vô cơ (trừ nước) thường được giới hạn trong nghiên cứu hóa học và một số quy trình công nghệ.
Nguồn wikipedia