Zalo
Facebook
0902 625 629
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Dung môi

Dung môi Phenol
Liên hệ
Quy cách: 200Kg/phuy
Dung môi Diethanol Amine (DEA)
Liên hệ
Quy cách: 220 Kg/Phuy
Dung môi Methyl Acetate, MA
Liên hệ
Quy cách: 190kg/phuy
Dung môi Heptane
Liên hệ
Quy cách: 140kg/phuy
Dung môi ISOPHORONE (IPHO) 783
Liên hệ
Quy cách: 190kg/phuy
Hóa chất Coconut Oil Acid Diethanolamine, CDE
Liên hệ
Quy cách: 200Kg/phuy
Dung môi Styrene monomer (SM)
Liên hệ
Quy cách: 190kg/phuy
Hóa chất Glutaradehyd 50%
Liên hệ
Quy cách: 220 Kg/Phuy
Dung môi S97
Liên hệ
Quy cách: 140 kg/phuy
BENZALKONIUM CHLORIDE (BKC)
Liên hệ
Quy cách: 200Kg/phuy
Dung môi làm mềm da tay CAB
Liên hệ
Quy cách: 200 Kg/Phuy
Dung môi IsoPar L
Liên hệ
Quy cách: 156kg/phuy

Dung môi là gì?

Dung môi là một chất lỏng, rắn, hoặc khí dùng để hòa tan một chất tan rắn, lỏng, hoặc khí khác, tạo thành một dung dịch có thể hòa tan trong một thể tích dung môi nhất định ở một nhiệt độ quy định.
Dung môi hữu cơ được sử dụng chủ yếu trong công tác làm sạch khô (ví dụ như tetrachlorethylene), chất pha loãng sơn (ví dụ như toluene, nhựa thông), chất tẩy sơn đánh bóng móng tay và các dung môi tẩy keo (acetone, methyl acetate, ethyl acetate), trong tẩy tại chỗ (ví dụ như hexane, petrol ether), trong chất tẩy rửa (citrus terpenes), trong nước hoa (ethanol), và trong tổng hợp hóa học.
Việc sử dụng các dung môi vô cơ (trừ nước) thường được giới hạn trong nghiên cứu hóa học và một số quy trình công nghệ.
Nguồn wikipedia