Zalo
Facebook
0902 625 629
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Dung môi tẩy rửa

Dung môi Nonyl Phenol Ethoxylate, NP9
Liên hệ
Quy cách: 210kg/phuy
Dung môi Perchloroethylene, PCE
Liên hệ
Quy cách: 300kg/phuy