Zalo
Facebook
0975 686 371
vietquang.vn
Hotline: 0914 935 185

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Thay đổi để phát triển

Dung môi khai khoáng

Dung môi Panatinol AH, DOP
1.000 đ
Quy cách: 200kg/phuy
Dung môi Triethanolamine, TEA 99%
1.000 đ
Quy cách: 220kg/phuy
Dung môi Propylene Glycol, PG
1.000 đ
Quy cách: 210kg/phuy
Dung môi Polyethylene Glycols, PEG
1.000 đ
Quy cách: 225kg/phuy