Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Dung môi khai khoáng

Dung môi Panatinol AH, DOP
Liên hệ
Quy cách: 200kg/phuy
Dung môi Triethanolamine, TEA 99%
Liên hệ
Quy cách: 220kg/phuy
Dung môi Propylene Glycol, PG
Liên hệ
Quy cách: 210kg/phuy
Dung môi Polyethylene Glycols, PEG
Liên hệ
Quy cách: 225kg/phuy