Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Đánh bóng cơ học

SÁP ĐÁNH BÓNG KIM LOẠI ST-600S
Liên hệ
Quy cách: 250g/thanh
Kem đánh bóng gỗ WP - 100
Liên hệ
Quy cách: 150g/hũ
Kem đánh bóng da LP-500
Liên hệ
Quy cách: 100g/hũ
Kem đánh bóng đồng ST-700
Liên hệ
Quy cách: 200g
Kem đánh bóng kim loại ST-600
Liên hệ
Quy cách: 200 gam/hũ