Zalo
Facebook
0865 076 266
vietquang.vn
Hotline: 0975 686 371

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Thay đổi để phát triển

Bazơ

Hóa chất Xút hạt
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
Natri hydroxit NAOH 99%
1 đ
Quy cách: 25kg/bao