Zalo
Facebook
0967647994
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Bazơ

Hóa chất Xút hạt
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
Xút vảy NAOH 99%
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao