Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Bazơ

Kali hydroxit KOH
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
Hóa chất xút hạt, NAOH
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Bao
Amoni Hydroxit NH4OH
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/can, 190 Kg/phuy
Hóa chất Xút hạt
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
Hóa chất vôi bột
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
Hóa chất xút vảy
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
Xút vảy NAOH 99%
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao