Zalo
Facebook
0936 092 785
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Axit

Acid Flohydric HF 55%
Liên hệ
Quy cách: 25kg/can
Acid phosphoric H3PO4 85%
Liên hệ
Quy cách: 35kg/can
Acid acetic 99.85%, CH3COOH
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
Axit boric, H3BO3
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
Acid Formic, HCOOH
Liên hệ
Quy cách: 35 kg/can
Acid Citric (axit chanh) C6H8O7
Liên hệ
Quy cách: 25kg
Axit Sulfamic, H3NSO3 (Trung Quốc)
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Bao
Acid oxalic C2H2O4 99,6% (Trung Quốc)
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Bao
AXIT SULFURIC, H2SO4
1 đ
Quy cách: kg/can
AXIT CLOHYDRIC, HCL
1 đ
Quy cách: kg/can