Zalo
Facebook
0865 076 266
vietquang.vn
Hotline: 0975 686 371

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Thay đổi để phát triển

VẬT LIỆU COMPOSITE SỢI THỦY TINH 13/07/2021 84 lượt xem

Vật liệu FRP là gì? Đặc điểm, ứng dụng của vật liệu FRP.

Thư Chúc Tết 2021 09/02/2021 416 lượt xem

HÓA CHẤT, LUẬT HÓA CHẤT VÀ NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG 10/07/2020 1.094 lượt xem

Luật này quy định về hoạt động hóa chất, an toàn trong hoạt động hóa chất, quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất Luật này áp dụng đối với tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hóa chất; tổ chức, cá nhân liên quan đến hoạt động hóa chất trên lãnh thổ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

NHÂN VIÊN KINH DOANH TẠI VĂN PHÒNG

Hóa chất Việt Quang thông báo tuyển dụng nhân viên kinh doanh tại văn phòng