Chất tẩy bóng inox ST - 135, đánh bóng rung 3D, đánh bóng bavia, đánh bóng thép không gỉ
ST-135 dung dịch màu nâu nhẹ, acid, tan trong nước.
Tẩy sạch dầu mỡ trên bề mặt inox, đánh bóng bề mặt inox bằng phương pháp rung 3D, tẩy sạch bavia.
- Làm mềm lớp oxit trên bề mặt