Zalo
Facebook
0967588971
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Hóa chất xi mạ

Potassium Chloride, KCL
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
AXIT CLOHYDRIC, HCL
Liên hệ
Quy cách: kg/can
Axit boric, H3BO3
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
AXIT SULFURIC, H2SO4
Liên hệ
Quy cách: kg/can
Phụ gia mạ bóng kẽm ZN-800AB
Liên hệ
Quy cách: 30l/can
Kẽm thỏi YP Hàn Quốc
Liên hệ
Quy cách: ~25kg/thỏi
Bột nhựa PE bọc giá mạ
Liên hệ
Quy cách: 20kg/bao