Zalo
Facebook
0865 076 266
vietquang.vn
Hotline: 0975 686 371

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Thay đổi để phát triển

Hóa chất tẩy dầu mỡ

Chất hoạt động bề mặt D400
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
Hóa chất tẩy dầu mỡ CS-606
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
Hóa chất tẩy dầu MC-06
Liên hệ
Quy cách: 25kg/can
Hóa chất tẩy dầu mỡ CS-607
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
Hóa chất tẩy dầu dung môi CS-605
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
Hóa chất tẩy dầu điện giải CS-604
Liên hệ
Quy cách: 25, 30kg/can
Hóa chất tẩy dầu siêu âm CS-603
Liên hệ
Quy cách: 25kg/bao
Hóa chất tẩy dầu CS-609
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
Hóa chất tẩy dầu inox CS-608
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
Hóa chất tẩy dầu lạnh CS-602
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
Hóa chất tẩy dầu sắt thép CS-601
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
Hóa chất tẩy dầu sắt thép CS-600
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can

Hóa chất tẩy dầu mỡ, chất tẩy rửa, chất làm sạch bề mặt kim loại, là một hóa chế phẩm được tạo ra từ nhiều chất hóa học khác nhau, có tác dụng làm sạch dầu mỡ, bụi bẩn, nhũ hóa lớp dầu trên bề mặt kim loại và các vật thể khác.