Zalo
Facebook
0967588971
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Hóa chất mạ kẽm

Phụ gia mạ bóng kẽm ZN-800AB
Liên hệ
Quy cách: 30l/can
Kẽm thỏi YP Hàn Quốc
Liên hệ
Quy cách: ~25kg/thỏi