Zalo
Facebook
0914 935 185
vietquang.vn
Hotline: 0975 686 371

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Thay đổi để phát triển

Dung môi

Dung môi Diethylene Glycol, DEG
1.000 đ
Quy cách: 225kg/phuy
Dung môi Toluen
1.000 đ
Quy cách: 179kg/phuy
Dung môi Acetone
1.000 đ
Quy cách: 160kg/phuy
Dung môi methylene chloride, MC
1.000 đ
Quy cách: 270kg/phuy
Dung môi Ethyl Acetate, EA
1.000 đ
Quy cách: 180kg/phuy
Dung môi Trichloroethylene, TCE
1.000 đ
Quy cách: 290kg/phuy
Dung môi Iso Propyl Alcohol (IPA)
1.000 đ
Quy cách: 163kg/phuy
Dung môi Mono Ethanol amine
1.000 đ
Quy cách: 210kg/phuy
Dung môi Hexane
1.000 đ
Quy cách: 138kg/phuy
Dung môi Nonyl Phenol Ethoxylate, NP9
1.000 đ
Quy cách: 210kg/phuy
Dung môi Perchloroethylene, PCE
1.000 đ
Quy cách: 300kg/phuy