Zalo
Facebook
0914 935 185
vietquang.vn
Hotline: 0975 686 371

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Thay đổi để phát triển

Dung môi

Dung môi làm mềm da tay CAB
Liên hệ
Quy cách: 200 Kg/Phuy
Dung môi IsoPar L
1.000 đ
Quy cách: 156kg/phuy
Dung môi Glycerine, Glycerol
1.000 đ
Quy cách: 250kg/phuy
Dung môi Monoethylene Glycol, MEG
1.000 đ
Quy cách: 225kg/phuy
Dung môi N-Butanol
1.000 đ
Quy cách: 165kg/phuy
Dung môi N-Methylpyrrolidone, NMP
1.000 đ
Quy cách: 210kg/phuy
Dung môi Panatinol AH, DOP
1.000 đ
Quy cách: 200kg/phuy
Dung môi Triethanolamine, TEA 99%
Liên hệ
Quy cách: 220kg/phuy
Dung môi Propylene Glycol, PG
1.000 đ
Quy cách: 210kg/phuy
Dung môi Polyethylene Glycols, PEG
1.000 đ
Quy cách: 225kg/phuy
Dung môi Dimethylformamid, DMF
1.000 đ
Quy cách: 190kg/phuy
Dung môi Methanol
1.000 đ
Quy cách: 163kg/phuy