Zalo
Facebook
0865 076 266
vietquang.vn
Hotline: 0975 686 371

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Thay đổi để phát triển

Dung môi tẩy rửa

Dung môi Hexane
1.000 đ
Quy cách: 138kg/phuy
Dung môi Nonyl Phenol Ethoxylate, NP9
1.000 đ
Quy cách: 210kg/phuy
Dung môi Perchloroethylene, PCE
1.000 đ
Quy cách: 300kg/phuy