Zalo
Facebook
0902 625 629
vietquang.vn
Hotline: 0973 14 3639

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Lấy tri thức làm nền tảng phát triển

Đánh bóng kim loại

Chế phẩm tẩy mối hàn Inox T-106A
Liên hệ
Quy cách: 25 kg/can
Kem đánh bóng kim loại ST-600
Liên hệ
Quy cách: 200 gam/hũ
Chế phẩm tẩy bóng inox ST-503
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
HÓA CHẤT TẨY KIM LOẠI ST-502
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Can
CHẤT ĐÁNH BÓNG HÓA HỌC NHÔM, GEL ST-500
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Can
HÓA CHẤT TẨY HÓA KIM LOẠI ST-501
Liên hệ
Quy cách: 30kg/can
HÓA CHẤT TẨY BÓNG INOX ST-135S1
Liên hệ
Quy cách: 30 Kg/Can
HÓA CHẤT TẨY BÓNG INOX ST-135
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Can
HÓA CHẤT TẨY BÓNG NHÔM ST-132S1
Liên hệ
Quy cách: 30 Kg/Can
HÓA CHẤT TẨY BÓNG ĐỒNG ST-136
Liên hệ
Quy cách: 25 KG/Can
HÓA CHẤT TẨY BÓNG NHÔM ST-132
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Can
HÓA CHẤT TẨY BÓNG THÉP ST-131
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Can