Zalo
Facebook
0914 935 185
vietquang.vn
Hotline: 0982 843 588

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Thay đổi để phát triển

Đánh bóng kim loại bằng pp rung 3D

HÓA CHẤT TẨY BÓNG INOX ST-135S1
Liên hệ
Quy cách: 30 Kg/Can
HÓA CHẤT TẨY BÓNG INOX ST-135
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Can
HÓA CHẤT TẨY BÓNG NHÔM ST-132S1
Liên hệ
Quy cách: 30 Kg/Can
HÓA CHẤT TẨY BÓNG ĐỒNG ST-136
Liên hệ
Quy cách: 25 KG/Can
HÓA CHẤT TẨY BÓNG NHÔM ST-132
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Can
HÓA CHẤT TẨY BÓNG THÉP ST-131
Liên hệ
Quy cách: 25 Kg/Can