Zalo
Facebook
0865 076 266
vietquang.vn
Hotline: 0975 686 371

HÓA CHẤT VIỆT QUANG

Thay đổi để phát triển

Ý kiến khách hàng
Khách hàng: Đinh Thu Hà
Địa chỉ:
Email:
Nhận xét
Khóa học bơi đã giúp em Tuấn Anh nâng cao sức khỏe toàn diện
Khách hàng: Lê Tuấn Anh
Địa chỉ: 88 Lê Văn Lương, Hà Nội
Email: letuananh@tatthanh.com.vn
Nhận xét
Khi chúng tôi đang đau đầu để tìm ra giải pháp xử lý nước thải công nghiệp thì có duyên gặp gỡ Việt Quang trong một buổi trao đổi giữa các doanh nghiệp. Việt Quang đã chinh phục chúng tôi bằng hệ thống xử lý nước thải công nghiệp hoàn hảo.